August 10th, 2004

boogiebear

[language,zoology] Уроки болгарского — домашнее чтение

Дивата свиня е обект на най-масовия лов от видовете едър дивеч в нашата страна. Тя е и единственият вид, заедно с вълка от едрия дивеч, на който се допуска и групово ловуване (на всички останали видове едър дивеч се ловува индивидуално – подборно). Срокът за групово ловуване на дива свиня е определен с Правилника за приложение на Закона за лова и опазване на дивеча – от 1 октомври до 31 декември, в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници.