?

Log in

No account? Create an account

[icon] In Angst und bürgerlichem Leben (The Swampton Chronicles)
View:Recent Entries.
View:Archive.
View:Friends.
View:Profile.
View:Website (piggymouse1@mokum).
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.

Security:
Subject:[<undef>] Юл си Хитлаз брэйн
Time:04:24 pm

Посвящается светлой памяти от жыдов умученного kleiner_fuhrer.

Hitler as Kalki

Via dolboeb.

comments: 2 comments or Leave a comment Flag

Security:
Subject:[language,zoology] Уроки болгарского — домашнее чтение
Time:06:05 pm

Дивата свиня е обект на най-масовия лов от видовете едър дивеч в нашата страна. Тя е и единственият вид, заедно с вълка от едрия дивеч, на който се допуска и групово ловуване (на всички останали видове едър дивеч се ловува индивидуално – подборно). Срокът за групово ловуване на дива свиня е определен с Правилника за приложение на Закона за лова и опазване на дивеча – от 1 октомври до 31 декември, в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници.

comments: 12 comments or Leave a comment Flag

[icon] In Angst und bürgerlichem Leben (The Swampton Chronicles)
View:Recent Entries.
View:Archive.
View:Friends.
View:Profile.
View:Website (piggymouse1@mokum).
Missed some entries? Then simply jump to the previous day or the next day.